پتاسیم نیترات - Potassium Nitrate - مرجع مواد شیمیایی ایران

حیاتی مواد آلی انبار نشود. مصارف این کالا در تولید مواد منفجره هم چشم میشود، به صورتی که از ترکیب ۷۵ % پتاسیم

توسط HALOHEKAYATHA در 1 فروردین 1401
حیاتی مواد آلی انبار نشود. مصارف این کالا در تولید مواد منفجره هم چشم میشود، به صورتی که از ترکیب ۷۵ % پتاسیم نیترات، ۱۵ % کربن و ۱۰ درصد سولفور محصولی به اسم باروت به وجود می آید که به برهان وجود نیترات پتاسیم که جاذب رطوبت است، در تماس اهمیت رطوبت خراب می شود. دیگر نیترات ها عبارتند از سدیم نیترات ، منیزیم نیترات و استرانسیم نیترات. دیگر مصارف همین ماده شیمیایی در ذخیره ساز حرارتی در سیستم های ایجاد برق، الکترولیت در پل نمکی، اکسید کنندگی، اطمینان از احتراق تمام کارتریج های کاغذی، پرهیز از سوختگی مجدد تنباکو در سیگار، از در بین بردن کنده درختان، تولید شیشه، تولید مواد منفجره به جهت استخراج در معادن و کار های عمرانی و فلز کاری دیده می شود. از سوی دیگر در تولید خمیر دندان و در کارخانه کریستال و بلورسازی هم خرید کردن میشود. در این مسیر هم بهترین گزینش پیشگامان شیمی است. همین ماده مزه ای شادی دارد، بدین ترتیب به آن «شوره» نیز می گویند. در ادامه به برسی یک سری از این کاربردها میپردازیم. اطلاعات به جهت انبارنمودن ماده در انبار مشترک: همین ماده باید بدور از کارداران احیاکننده انبار شود. طرز های بهداشتی و حفاظتی عمومی: باید اقدامات پیشگیرانه معمول برای استعمال از مواد شیمیایی دنبال شود. باید دقت کنید که در انبار مراقبت کود و یا این که مکانی که همین کود را قرار می دهید رطوبت بالا وجود نداشته باشد چون سریعا آب جذب می کند و ممکن میباشد خاصیت خویش را از دست بدهد. ظروف را به شکل مهر و موم شده نگه داری کنید. الزامات برای ظروف و اطاق ها: الزام خاصی نیست. ظروف به لطف مهر و موم شده را در حالت سرد و خشک انبار کنید. در غلظت ۵ درصد، پتاسیم نیترات یار با مونو فلورو فسفات یا سدیم فلوراید به طور قابل توجهی علامت ها را ظرف دو هفته پس از مصرف روزانه کاهش میدهد. ظرف را به صورت محکم مهر و موم شده نگهداری کنید. به جهت اطلاع از طرز ی دفع، بخش 13 را ببینید. یک طرز جایگزین به جهت ایجاد نیترات پتاسیم بدون کالا جانبی آمونیاک ترکیب نیترات آمونیوم و کلرید پتاسیم میباشد که در همین طریق نیترات پتاسیم و کلرید آمونیوم به دست می آید. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان بخش اعظم در آیتم نیترات طبیعی پتاسیم در حل جدول لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.
آخرین مطالب