یک دوست به روز رسانی های جدیدتر گوشی و بهم داد Verizon مارک LG K20 با اندروید 7.0. به منظور استفاده از آن با PagePlus آیا من باید به او تماس Verizon و یا آن را به یکی از فروشگاه های خود را و آن را باز? یا می توانم قرار دادن یک سیم کارت و فعال کردن آن را به عنوان است ؟