این کشور بزرگترین شبکه 5G است لگد زدن @zz و گرفتن نام!

https://twitter.com/nevilleray/statu...672812032?s=21

Name: IMG_0104.jpg
Views: 11
Size: 46.0 KB

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo