من دریافت این پیام با برخی از مکالمات در سیم کارت دائمی خدمات با T-موبایل. چه گوشی را در مدل شما با استفاده از ؟ مشخصات خود را نشان می دهد 2 گوشی های مختلف. من سامسونگ S9 من به سادگی می توانید انتخاب کنید برای جلوگیری از تماس گیرنده در تماس با گزینه های به عنوان طولانی به عنوان یک شماره تلفن نمایش داده می شود.