من برای شما آرزوی بهترین شانس اما من فکر می کنم شانس خود را برای گرفتن این شرکت و یا باریک به هیچ کدام, به خصوص با T-Mobile ادغام و با حداکثر سرعت دویدن نه فعال شدن هر حساب جدید پس از August 2nd.

شاید ما بهتر پیدا کردن کسی که به شما اجازه عضویت در طرح خانواده خود را

Sent from my LG-H932 با استفاده از HoFo موبایل برنامه