در سامسونگ کهکشان S10e برخی از تماس گیرنده به طور مستقیم به پست صوتی بدون زنگ حتی اگر آنها در لیست مخاطبین. دیگران از طریق حلقه فقط خوب است.
من سعی کردم به دنبال از طریق تنظیمات برای دیدن اگر وجود دارد برخی از آشکار تعمیر, اما نمی توانید پیدا کنید هر
من خاموش بلوک تماس گیرنده ناشناخته است.
من حذف TrueCaller و ساده تر Caller ID - مخاطبین و شماره گیر فایده ای نداشت.
هر گونه پیشنهاد ؟