من فقط مهاجرت از با حداکثر سرعت دویدن و T-mobile با گوشی های موجود. من با استفاده از یک کهکشان سامسونگ S9+ و دیگر خط روی طرح اصلی آیفون SE با هیچ مشکل. تمام ویژگی های کار فقط خوب است. هر دو دستگاه به طور کامل پشتیبانی از VOLTE و صحیح حامل فرکانس در هر دو شبکه.