Quote نوشته اصلی توسط cyorke View Post

. نیز وجود دارد راه هایی برای رفع آن پس از این کانون به عنوان نشان می دهد اپل.

و ما نباید بحث در مورد چگونه به انجام این کار در این فروم به عنوان این امر می تواند نقض شرایط استفاده از خدمات. فقط داره می گه......