در حال حاضر نشان دهنده اخیر NR ذکر شده در هفته گذشته:

https://www.att.com/maps/wireless-coverage.html

Name: IMG_0051.jpg
Views: 6
Size: 54.2 KB

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo