Quote نوشته اصلی توسط dieselguy26 View Post

وقتی که من برای اولین بار شاهد یک فیلم مستند در ماه مارس در مورد 5G و ارتباط آن به covid از انگلستان من فکر کردم که یک دسته از wackos...

من اجازه دهید هر کس دیگری در اینجا کم ارزش کردن Covid/5G بی معنی است.

من فقط اشاره می کنند که دیوانه توطئه YouTube فیلم ها نیست در واقع "مستند" بیش از هر, می گویند یک Alex Jones, بیهوده گویی یک "خبر"...

فرستاده شده از moto x 4 using Tapatalk