پرشر سوئیچ چیست و از کجا تهیه کنیم؟

ممکن هست پرشرسوئیچ ها طوری طراحی شده باشند که در صورت ارتقا یا این که افت فشار ، جریان گاز را قطع یا این که وص

توسط HALOHEKAYATHA در 14 اسفند 1400
ممکن هست پرشرسوئیچ ها طوری طراحی شده باشند که در صورت ارتقا یا این که افت فشار ، جریان گاز را قطع یا این که وصل نمایند . پرشر سوئیچ ممکن می باشد به دسته ای تنظیم شود که به اختلاف فشار محل ورود و خروجی پرشر سوئیچ در پکیج کشور ایران رادیاتور بستگی داشته باشد. ممکن هست سوئیچ فشار انتخابی حساس یک ولوم یا درجۀ تهیه باشد که بوسیله آن می توانید در دامنۀ عملکرد سوئیچ فشار خود، یک فشار معلوم را تعیین فرمایید مثلا در صورتی که یک پرشر سوئیچ ۰ تا ۶ توشه داریم که اهمیت یک درجۀ تنظیم است، می توانیم در بین ۱و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ bar، یکی از را انتخاب نموده و در آن فشار سوئیچ بگیریم. این پرشرسوئیچ به جهت گازهای احتراق و گازهای خنثی مناسب است و اصلی جواب پرسرعت به نوسانات فشار خواهد داشت . شارژ بیش از حد ماده مبرد، از دست رفتن آب خنک کننده در کندانسور، فساد فن کندانسور، دمای بالای محیط اطراف، وجود هوا یا این که دیگر گازهای غیر تراکمپذیر در سیستم و انسداد لولههای خروجی کمپرسور از پاراگراف مواردی میباشند که سبب ارتقاء فشار در چرخه میشوند. سوئیچ های مورد استفاده در محیط های خطرناک و قابلیت و امکان انفجار و کلیدی گاز های با امکان اشتعال دارای یک گوشه و کنار کنتاکت دکمه برای پرهیز از انفجار در رخ جرقه ناشی از قطع و وصل کلید می باشند. این تجهیز ها به جهت انتقال عملکرد محفظه ذیل فشار، به کنتاکت الکتریکی گزینه نظر، از مکانیسمای مختلفی استعمال می نماید. قطع برق الکتریکی کمپرسور گاز، رمانی که در مخازن به فشار تنظیم شده برسد. زمانی که در یک پالایشگاه فشار یک یا این که یک سری مخزن به رخ ناگهانی ارتقاء مییابد این ابزار پرشر سوئیچ می باشد که بلافاصله همین موضوع را تشخیص داده و سبب ساز به بسته شدن سیستم میشود. مقدار همین محدوده از مهمترین فاکتورهای انتخاب سوئیچ است. همین حوزه‌ در محدوده اطراف فشار ست شده قرار داراست و در آن محدوده ، تغییرات جزئی در میزان فشار ، تاثیری روی سوئیچ ها نمی گذارد لذا از انقطاع و وصل مکرر دکمه در اثر نوسانات ناچیز البته لبریز تعداد فشار در محدوده ست شده آن خودداری به کار می آید. در اینجا بیشتر به بررسی وب تارنما پرشر سوئیچ ولو.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن