دوزینگ پمپ پرومیننت PROMINET - شرکت طاهران صنعت کوشا - نمایندگی پمپ پرومیننت

به جهت این منظور، در پمپ های دوزینگ در قسمت مکش و رانش شیرهای یکطرفه بکار می رود. در عاقبت کاربرد این پمپ ها

توسط HALOHEKAYATHA در 27 فروردین 1401
به جهت این منظور، در پمپ های دوزینگ در قسمت مکش و رانش شیرهای یکطرفه بکار می رود. در عاقبت کاربرد این پمپ ها گسترده بوده و نقش مهمی در کیفیت خروجی صنایع متعدد دارند. موفق پمپ هایی که در صنایع مورد به کار گیری قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آن ها باطن روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم دوزینگ پمپ اتاترون سیستم تضمین گردد. اهمیت الهام از فرم M-316، ما حالا تمام پمپ های اندازه گیری دیافراگمی Madden را به تیتر سیستم های بسته بندی شده ارائه می کنیم. در این موقعیت عملگر با سیگنالی که از سیستم اخذ می کند، دبی را به شکل اتوماتیک تنظیم می کند. شیرهای ایمنی Safety Relief Valves بیشتر سیستم های لوله کشی تهی دست شیرهای ایمنی برای مراقبت از لوله ها در هنگام ارتقاء فشار غیر مجاز می باشد. در مواقعی که حیاتی سیالات آتشزا و سمی سروکار داریم، حفظ گذرگاه سیال از محفظه اطراف هم مساله ساز خواهد بود. طبق معمول در محدوده دقیق 1 لیتر بر ساعت آغاز می شود وتا 15000 لیتر در ساعت ادامه می یابد.فشار کاری دارای دقت به نیاز کار از1 بار تا2000 توشه متغیر است. به جهت دوزینگ پمپ های صنعتی که به درستی نصب شده اند، توجه پیش بینی دبی در حدود ±1 درصد می باشد. ساختمان ايـن نوع پمپ هـا به صورتي هست كه بر روي محور دوار ( در مركز پمپ ) پره هايـي قرار داده شـده كه بـا برهه زمانی خویش مايعـات و مواد سيال را به اطراف پرتـاب مي نمايند. البته الزاماً به همین معنا نیست که تنظیم 50 درصد کورس برابر حیاتی 50 درصد دبی می باشد. عموماً سازندگان پمپ محدوده 10 درصد تا 100 درصد دبی را به تیتر محدوده کارایی ظریف دستگاه مشخص می نمایند. کلیه گذرگاه های سیال تعدادی ویژگی مشترک دارند: اول؛ دارای حرکت رو به عقب پیستون، سیال به درون گذرگاه مکیده و اهمیت حرکت رو به جلو به بیرون رسول می شود. به کارگیری می شود. کمپانی پرومیننت دارای کارمندان فنی کلیدی تجربه بوده و دارای استانداردهای روز طراحی و ایجاد اروپا می باشد. به طور معمول در محدوده دقیق دستگاه، دست کم دبی از 4ر0 گالون در ساعت یا این که 5ر1 لیتر بر ساعت شروع می شود و بزرگترین دوزینگ پمپ ها عموماً بیش از 2500 گالون بر ساعت یا 9500 لیتر بر ساعت دبی تولید نمی کنند. برای افرادی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استفاده از دوزینگ پمپ ترکیه ، شما ممکن است می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب