من فعال 2 ATT BYOP سیمز در ماه فوریه (1200/1200/3gb) من هرگز قرار داده شده سیم کارت در یک گوشی هنوز (هنوز هم مهر و موم شده در بسته بندی خرده فروشی), اما زمانی که من وارد سایت بر روی Tracfone داشبورد 1 سیم کارت را نشان می دهد 1199 دقیقه باقی مانده دیگر را نشان می دهد 1187 دقیقه باقی مانده. چه??? زمانی که من تماس پشتیبانی چت گفتند خود شد اما در کاربرد انرا به جزئیات.

هر کسی هر گونه اگاهی که این ساعت رفت ؟