من فقط شروع به استفاده از یک LG V20 با اندروید 8.0.0 و در حال حاضر من گرفتن بازی های دانلود شده به طور خودکار.

Name: games.jpg
Views: 2
Size: 31.2 KB

که در آن تنظیمات برای جلوگیری از بازی به صورت خودکار از دانلود?