https://amp.cnn.com/cnn/2020/07/14/b...erg/index.html

Verizon نشده گذاشته شدن هر یک از آن 135,000 کارکنان در طول بیماری همه گیر. در عوض این شرکت باز آموزی حدود 20 ، 000 کارگران برای فرصتهای شغلی جدید.

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo