ترجمه کتاب شفا ابن سینا tagged posts

چگونه پس انداز کنیم در ترجمه سوابق حیاتی اسپانیایی برای مکزیک؟

امروزه اقتصاد جهان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. افراد زیادی از کار اخراج شده اند. بسیاری از ما درک می کنیم که باید به جای هدر دادن آن برای کارهای بیهوده ، پول روزهای بارانی را پس انداز می کردیم. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. بنابراین ، چرا اکنون پس انداز نمی کنیم؟ با این حال ، یک ایده در این ایده وجود دارد. همه چیز در زندگی به پول نیاز دارد و هزینه هایی نیز وجود دارد که نمی توانید از آنها اجتناب کنید...

Read More