… با توجه به کوروناویروس.

https://www.engadget.com/t-mobile-as…224011872.html

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo