از طریق لایحه اعتبارات...

برای جزئیات بیشتر در اینجا بخوانید: https://www.tmonews.com/2020/06/t-mo...ing-customers/

ارسال شده از آی فون با استفاده از HoFo