برای هر آنچه در آن است که ارزش به من منتقل شده من سامسونگ S9+ و آی فون SE (نسخه اصلی) از با حداکثر سرعت دویدن و T-موبایل. هر دو دستگاه در حال حاضر اتصال به T-mobile و کار فوق العاده است. من فکر نمی کنم مشتریان با حداکثر سرعت دویدن می توانید درخواست کنید که تلفن های خود را به پرسه زدن در T-mobile هنوز اما ممکن است تغییر یا قبل از پایان سال.