Here همان چیزی است که باید انجام دهید در لباس سفید برفی

زمستان چنان سلطنتی به جهت خود ایجاد مینماید که کلیه به آن سوی ترین فصل سال میگویند .قدرتی که درختان را میخابان

توسط HALOHEKAYATHA در 18 شهریور 1401
زمستان چنان سلطنتی به جهت خود ایجاد مینماید که کلیه به آن سوی ترین فصل سال میگویند .قدرتی که درختان را میخاباند، آبهارا منجمد میکندو پرندگان را فراری می‌دهد ولی این سلطنت چنان طولانی نیست .درختان برمیخیزند آبها روانه می شوند و پرندگان سروده خان برمی گردند. نتیجه گیری : برف نعمت آفریدگار می باشد و تمامی را خرسند می کند . آنوقت خرس پیر تمام شب را کنار آتش خوابید. انگار که سوز و سرما تمام و کمال از بدنم بیرون می‌رود . جشن عروسی یکی از زیباترین رویدادهای زندگی دختر و پسران جوان است، رویای عروسی به طور معمول از سنین ناچیز در ذهن جوانان میباشد و برای آن برنامهها و آرزوهای بسیاری در سر دارند. روهان برای برگرداندن برادر و همسر برادر خود به خانواده، عازم لندن می شود. برف علامت صلح و دوستی و شوق و اشتیاق است.ای کاش هر صبح که از تخت های خویش اهمیت رخوت بر می خیزیم، پشت پنجره را که نگاه میکنیم،چشمانمان کولاک برف را ببیند. شب که شد دارای خودش گفت: « به جایگریه وزاری خوبتر میباشد برای خودم محلی پیدا کنم تا بتوانم شب را در آنجا بخوابم. این هم تعدادی جور لباس عروس شنلدار که برای فروش در اپلیکیشن کمدا گذارده شدهاند. همین تأثیر اتمسفر حتی در فواصل کوتاه خیس نیز پاسخ می دهد. حتی دل مادر تبارک مرا که سالهاست در انتظار فرزند مفقود الاثرش تیله های چشمانش مرطوب لباس سفید برفی شدن رنگ و منتظر است. این یکرنگی مهیّج و دل فریب کاش برف بودم! در اعجاب این مرگ تدریجی بودم که ناگهان صدای کودکی در گوشم پیچید ، بازی میکرد ، شاد بود و لبخند بر لب داشت . همین خصوصیت بر بر روی رنگ محلی متمرکز است که خیلی ذیل تأثیر یک مرجع نور کار کشته لباس سفید برفی مجلسی نیست. مادرم مدام می گوید: که برف نگاه ویژه ی آفریدگار به انسانهاست.
آخرین مطالب