من گمان می کنم که یکی از ویژگی های ساخته شده در به گوشی LG و یکی از شما می توانید فعال در موتور خود را مگر اینکه شما دانلود نرم افزار. بررسی Google Play Store بر روی گوشی شما. از ویژگی های است که به احتمال زیاد بومی آندروید از ویژگی های من هرگز متعلق به یک تلفن است که اجازه می دهد تا این.

من فکر می کنم آندروید خودکار این ابزار فراهم می کند, اما تنها اگر شما از یک سیستم سرگرمی خودرو است که با پشتیبانی از این سرویس است که شما می توانید جفت خود را با تلفن از طریق بلوتوث.