سلام می خواهم بدانم پس از من دیدن برخی از ‘هشدار’ در اپل سایت در مورد همه حامل های حمایت از آی فون 11 eSIM. آیا هر کسی می دانم که اگر پترو-کانادا تحرک پشتیبانی از این ؟ من فرض کنید که من موجود پترو-می توانید سیم کارت می توانید به سادگی وارد می شود آی فون جدید و voila!, نه ؟