یکی از این خطوط در حساب من رفت به فروشگاه اپل برای خرید آی فون خود را به عنوان آنها نمی خواهند به انجام برنامه های پرداخت با Verizon

من این لایحه امروز وجود دارد و فقط 40 دلار هزینه ارتقاء? Verizon حتی نمی هر چیزی و نه آنها در امور مالی تلفن. چه نقطه از این ؟