پیستون توسط بدنه در حالت راست قرار میگیرد

در برخی از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا این که فرورفتگی جای سوپاپ دارد که زمانی سوپاپ ها گشوده می شوند می توا

توسط HALOHEKAYATHA در 16 دی 1400
در برخی از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا این که فرورفتگی جای سوپاپ دارد که زمانی سوپاپ ها گشوده می شوند می توانند در آن حرکت کنند.در بعضی دیگر از پیستون ها سر پیستون گنبدی یا به رخ های دیگر است تا تلاتم در محفظه احتراق افزایش یابد. اصطلاح «شاتون زدن» یا این که «ماشین شاتون زده» در بین مکانیکها مضاعف مرسوم است. از طرفی در کلمه دوم، شما جهت حرکت خودرو را نیز ابلاغ کردهاید که آن را «سرعت» (Velocity) مینامند. پیستون به قطعهای به نام شاتون متصل است که شاتون هم در انتهای خویش به میل لنگ . شاتون نیز از طرز گژن پین به پیستون متصل می گردد و به این طریق حرکت رفت و بازگشت پیستون که کورس پیستون نامیده میگردد به حرکت دورانی تبدیل میشود. در صورتی که شاتون به وسیله یک گزن پین روان، به پیستون متصل شده می باشد خارهای حافظ ان را واقع در روی پیستون در پیستون و سوپاپ آورید. پس از ماشین کاری پیستون آن را مطابق روال خاصی گرم و سرد می نمایند و به اصطلاح روی آن عملیات گرمایی انجام می دهند تا خاصیت مناسب را پیدا کند.پس از این تراز بر روی بسیاری از پیستون ها را مهم لایه نازکی از آب قلع یا این که مواد دیگر می پوشانند. در صورت بالا فشار ناشی از احتراق باعث می شود که پیستون در درحال حاضر حرکت به سمت بالا هنگامی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در سرانجام سر پایینی مرحله فشار گیر حساس اساسی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در این هنگام مرحله فشار گیر اساسی به طور تمام حیاتی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی عمل روبشی هست که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در عاقبت همین کار موتور آهسته تر عمل می نماید و تداوم پیستون افزایش پیدا می کند.زدن پیستون غالبا تنها در موتور های کهنه ای بازدید می شود که جدار سیلندر های آنها ساییده شده و دامنه پیستون آن‌ها ساییده و یا شکسته شده است. در حرکت انبساط تا 18000 نیوتون (4000 پوند) نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود.وقتی اهمیت سرعت فراوان رانندگی می نمایید همین واقعه در هر سیلندر 30 تا 40 توشه در ثانیه شکل می دهد.دمای کف پیستون به 2200 سکو سانتی گراد(4000 درجه فارنهایت) یا اکثر می رسد. پیستون های آلومینیومی را به یکی از از دو نحوه ریختگری وآهنگری می سازند. در صورتی که صدای غیرعادی از موتور شنیده میگردد یکی از دلایل آن میتواند خراب بودن شاتونها باشد. پیستون در اثر حرارت و دارا بودن ضریب انبساط زیاد، ( پیستون های آلومینیومی) قطرش بسیار می شود. همین فلز در برابر چودن ویژگی­های مثبتی دیگری نیز دارد، مانند، ضریب انبساطی حرارتی بالا که یک عدد دیگر از ویژگی­های فلز آلومینیوم است. زمانی که پوسته سیلندر در برابر حرارت قرار می­ گیرد، سبب ساخت نقص‌ نمی­ شود، اما اگر بدنه سیلندر که از یک مجموعه فلزی تشکیل شده پایین حرارت بالا موجب انبساط غیر متقارن در سیلندر می­ شود و تنش­های حرارتی موجب انبساط ناهمگون در سیلندر خواهد شد. در سال 1381 مهم بنا کردن برنامه 10 ساله، برنامه کمپانی بر دستیابی به منزلت یک شرکت تراز جهانی و حرکت به سوی جهانی شدن قرار گرفت و در همین راستا از پاراگراف هدف ها استراتژیک در برنامه 10 ساله، افزایش کیفیت، تنوع محصولات بویژه سمند، جمع آوری پیکان، حفظ قیمت، رقابت پذیری و دریافت تکنولوژی نوین از ماشین سازان دنیا اعلام گردید. در سال 1373 از بزرگترین تحولات نخست تدوین برنامه هفت ساله کمپانی و بعد از آن ارتقا تیراژ ایجاد بیش از 300 هزار دستگاه در سال را می اقتدار ذکر کرد. قطر پیستون های موتور اتومبیل در بین 76 تا 122 میلی متر (3 تا 4 اینچ) پیستون پراید ژاپنی تغییر‌و تحول می کند. همین فاصله معمولا فی مابین ۰۲۵/۰ تا ۱۰/۰ میلیمتر (۰۰۱/۰ تا ۰۰۴/۰ اینچ) است. حرکت استقلال به سوی سیستم ۳ دفاعه و اضافه شدن بازیکنی مانند سیاوش یزدانی به ترکیب، اوضاع و احوال را به جهت این مجموعه خوب تر کرد و ما شاهد بازیهای زیادی بودیم که خط دفاعی استقلال کارایی فوقالعادهای داشت. در این خودروها کلیدی دقت به سیستم سوپاپ، شیارهایی در پیستون تولید می شود که از بازخورد سوپاپ ها اساسی همین قطعه خودداری می کنند. به این ترتیب بایستی نیروی لنت ترمز در چرخهای جلو بخش اعظم از چرخهای عقب باشد و به همین علت سیستم کار کننده لنت ترمز در چرخهای جلو حاذق تر از چرخهای عقب طراحی میشود( دودلیل دارای دیگر هم وجود داراست که می بایست سیستم ترمز در چرخهای جلو قویتر باشد” یکی پرهیز از سر تناول کردن میل کردن در مسیر و جادههای لغزنده، و دومین عامل این است که اشراف ترمز برخودرو برای توقف سرعت بالا خیس باید، نیروی بزرگتر نسبت به نیروی انرسی باشد که به ماشین اجازه توقف را نمیدهد). در صورتی که شما هر گونه سوالی در ارتباط دارای کجا و طریق استفاده از پیستون سمند ef7 دارید، می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب