هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی تولید کننده می با

توسط HALOHEKAYATHA در 10 اسفند 1400
هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی تولید کننده می بایست اساسی دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست مهم توجه به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی می باشد که به جهت ارتقا عجله و توان ماشین آیتم استفاده قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید همین آیتم یک عدد از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که مرحله آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده میشود و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط حیاتی طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ایجاد و طراحی این قطعه را میتوان یک کار مشقت بار و مستضعف به علم منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در وقتی که ارزش خودرو بالا می‌رود و افراد بضاعت خرید کردن یک خودرو پرقدرت و اهمیت میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌کنند که نصب همین قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متفاوتی در اتومبیل نیز میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی سرعت و عملکرد بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و ایجاد این قطعه کلیدی دارد، زمان و هزینهای میباشد که شما باید به جهت آن در نظر بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از حیث فرآورده و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج میشوند و پروسهی انجام این اتفاق با هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، بسیار سریع و آسانتر می باشد و همین مسئله خویش میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.