چگونه پیدا کردن مناسب ارز دیجیتال {برای شما|در شما|در مورد شما |به محصول(سرویس) {خاص|خاص} شما.

کلیدی به کار گیری از مجزاسازی تحلیلهای بنیادی و فنی و یادگیری و استفاده از دورههای تدریس ارز دیجیتال میتوانید

توسط HALOHEKAYATHA در 18 شهریور 1401
کلیدی به کار گیری از مجزاسازی تحلیلهای بنیادی و فنی و یادگیری و استفاده از دورههای تدریس ارز دیجیتال میتوانید تصمیمات قابلاعتمادتری بگیرید. یک شبکه بلاک چینی در طول روزگار مستمند بهروزرسانیهای فنی میباشد تا شبکه را از خطرات پیش رو نگهداری نماید. از این رو سافت فورک یک مکانیزم ارتقا تدریجی را نشان می دهد که اشخاصی که نرمافزار خویش را آپدیت نکردهاند اساسی محدود شدن قابلیتهایشان، انگیزهی کافی برای اینکار را قوانین ارز دیجیتال شیبا اینو پیدا کنند. در واقع اشخاص کلیدی استعمال از یک سری پردازنده توانا کدهای متصل نمایند بلاک های بعدی به بلاک گذشته را مییابند و شبکه بیت کوین به آنان جایزه میدهد. امکان هک مدام وجود دارد، حتی در آیتم کیف پول های دشوار افزاری هم ممکن هست حادثه بیفتد. در همین فورک، کوین جدیدی به وجود نخواهد آمد. اتریوم: هاردفورک های موجود در نقشه رویه اتریوم از این مدل هستند. پروتکل CryptoNight به جهت پنهان نگه داشتن جزئیات معاملات از امضا های حلقوی یا (ring signatures) و آدرسهای پنهان به کار گیری می کند. اهمیت نگاهی به ارزهای دیجیتال موفق مانند بیت کوین و اتریوم، میبینید که وجه اشتراک آنها داشتن جوامعی فعال و حمایتگر است. برای سود داشتن ریگ ها همین ارز ها بایستی قیمتشون یک‌سری برابر بشه تا صرفه داشته باشه. این فورک موجب انشعاب مستمر بلاکچین می گردد و تا وقتی که کاربرانی در زنجیرهی کهن حضور داشته باشند، دو بلاکچین به رخ جداگانه و همزمان وجود خواهند داشت. در همین فورک زنجیرهی گذشته از دربین می‌رود و علتی هم برای حمایت از آن وجود ندارد. در این فورک کلیه شرکتکنندگان بایستی نرمافزار خویش را به روزرسانی کنند تا قادر باشند در تایید تراکنشها و اعتبارسنجی آن ها کمپانی کنند. نکتهی قابل تامل همین است که عملکرد شرکتکنندهای که نرمافزار خویش را آپدیت نکرده زیر تاثیر قرار میگیرد. نودهایی از شبکه که نرمافزار خویش را آپدیت نکردهاند در سافت فورک میتوانند تراکنشهای نو را ببینند. سافت فورک یک بروزرسانی در قابل انعطاف افزار بوده که حساس نسخههای کهن سازگار (backwards compatible) است.
آخرین مطالب