شبکه وبلاگ خصوصی برای موفقیت بک لینک pbn

شبکه بلاگ سری برای موفقیت بک پیوند pbn
هاستینگ گوناگون – پیشنهاد می‌کنیم هر کدام از سایت های شما در یک نشانی IP فرعی مختلف قرار داشته باشند . بیشتر صاحبخانه اینترنت صرفا تعداد یه خرده از آدرسهای IP را که می‌توانند بک لینک pbn به مشتری ارائه دهند اخذ می نمایند . اگر‌چه ممکن است نشانی IP پاره ای گوناگون باشد , شما ممکن است در غایت اخذ آدرسهای شبیه را هم انجام دهید . درین موقعیت سفارش می شود که شما تنها یک یا این که احتمالا دو دامنه با همین صاحب خانه اینترنت را میزبانی فرمائید . یا این که میتوانید از هاستینگ ما به کارگیری فرمایید که کلیه این موردها را برای شما حل می کند!
رجیسترهای متعدد – پیشنهاد می شود دامنه ها را از روش رجیسترهای گوناگون خریداری نمایید یا این که بیشتر دامنه های خویش را از روش GoDaddy داشته باشید چون بیشترین دامنه ها را در اختیار دارا‌هستند . در تمام دامنه های شما , بایستی WhoIS Guard فعال شود . شما بایستی از داشتن هرگونه داده ها جعلی یا این که بک لینک pbn جزئیات در سابقه WhoIS پرهیز کنید . لازم است از DNS شخص ثبت کننده به کارگیری فرمایید و از به کارگیری از سرور یک اسم برای تمامی دامنه های پایین در اختیار گرفتن خویش دوری کنید .
محتوا – توصیه میشود که هریک از سایت های شما دارنده محتوای اختصاصی گرانبها SEO باشند . به هر قیمتی از ریختن محتوا دوری کنید . با سپرده گذاری در کیفیت آن , با هرکدام از دامنه های PBN خویش با به عبارتی عشق و علاقه و احترام خلق و خوی فرمایید که با وب سایت دارای اهمیت درآمدزایی خویش اخلاق می‌کنید .
لینک و پیوند دادن به خارج – لینک دادن یک دامنه به تمامی سایتهای پول شما فراوان وسوسه‌انگیز است . ولی این یک ردپای است و پیشنهاد نمی‌شود , یک وبسایت PBN صرفا بایستی به یک وبسایت پول لینک و پیوند شود .
نمایه لینک – هر برگه حداکثر 2 – 5 لینک و پیوند خروجی خواهد داشت در حالی که بعضی از صفحه ها به هیچ وجه پیوندی ندارند . این فرمان برای اطمینان از این است که نمایه پیوند ارگانیک باقی می‌ماند بک لینک pbn و هیچ درفش قرمز‌رنگ را بالا نمی پیروزی . کلیه پیوندهای خروجی از برگه شما بایستی مستقیماً به تارنما های کسب درآمد یا این که مجوزها , مرتبط با صنعت , حوزه یا این که بازار طاقچه شما مراجعه نمایند . رابطه با وبسایت های دیگر در بازار یا این که طاقچه شما هنوز نیز مضاعف با اهمیت است .
قراردادن پیوندها – توصیه میشود از پیوندهای گسترده در وب سایت پرهیز کنید و روی پیوندهایی که در متن ها متنی جاسازی گردیده اند تمرکز فرمائید .
Build up the Site – صرفا دامنه ای را به وبسایت درآمدزایی خویش لینک و پیوند دهید تا دست کم یک سری برگه ساخت نمایید . از لینک دادن به اینترنت سایتهایی مثل YouTube یا این که ویکی پدیا دوری کنید و تمام لینک و پیوند های اول را مستقیماً به تارنما های دارای اعتبار در طاقچه خویش متمرکز نمائید ( اما ظاهراً رقیبان بی واسطه نیستند ) .
Anchor Texts – استعمال از متن ها متفاوت لنگر پرت کردن هنگام پیوند دادن به تارنما حساس درآمدزایی شما امری واجب است . در صورتیکه تارنما شما تازه است , پس بایستی گذشته از لینک دادن از PBN های خویش , مطمئن گردید که لینک و پیوند های URL برند , همگانی و لخت بک لینک pbn را به دامنه خویش می‌روید . شما به پیوندهای خیر نیاز دارید و آن گاه برای بیشترین تأثیر از لنگرهای بازی جزئی در PBN به کارگیری نمایید . ما پیشنهاد نمی‌‌کنیم نوشته ظریف لنگر همخوانی را از PBN های شما یا این که هر پیوندی برای آن مسئله انجام دهید .
ساختار وب سایت – هر تارنما برای ثبت یک بررسی دستی نظیر ورقه در خصوص , تماس با ما و همینطور یک سیاست مراقبت اطراف محرمانه مکلف است دارنده صفحه ها مهم خاصی باشد .
از Relevant Niche به کار گیری نمایید – حقیقتاً سفارش می شود که تمام سایتهای PBN شما قبلی از انقضاء دامنه ها در به عبارتی طاقچه قرار بگیرند . در حالتی که Google متوجه شود که وبسایت بک لینک pbn تازه با وب سایت حیاتی تفاوت قابل توجهی داراست , پیوند های بک پیوند در الگوریتم موتور کاوش کاهش می‌یابد .
PBN خویش را تبلیغ نکنید – هیچ اطلاعاتی در رابطه دامنه های خویش به اشتراک نگذارید و یا این که مبادرت به فروش لینک و پیوند PBN نکنید .
چه‌گونه برای موفقیت SERP , یک شبکه بلاگ محرمانه تولید کنیم
تراز 1 – تحقیق و طرح ریزی
شما می بایست تصمیم بگیرید که تعداد پیوندهای PBN برای جايگاه بالا در ورقه حاصل موتور کاوش ( SERP ) نیاز دارید . تعداد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>