ده بدون ارزش روش‌ها برای دریافت اضافی با میل سوپاپ

حسگر میل سوپاپ اساسی حسگر میل لنگ حالت ظریف میل لنگ را معین میکنند. میل بادامک بوسیله دندهای که به وسیله تسمه

توسط HALOHEKAYATHA در 27 آبان 1401
حسگر میل سوپاپ اساسی حسگر میل لنگ حالت ظریف میل لنگ را معین میکنند. میل بادامک بوسیله دندهای که به وسیله تسمه تایمینگ یا زنجیر به میل لنگ متصل میگردد میچرخد. در سال ۱۲۰۶ میلادی طرح میل سوپاپ به وسیله فردی که اسماعیل الجزاری اسم داشت ارائه شده است. همین حسگر کلیدی اثر الکتریکی مغناطیسی هال فعالیت میکند به‌این ترتیب که جریان در درون این حسگر به وسیله یک عرصه مغناطیسی انحراف پیدا میکند و ولتاژ دو سر حسگر تغییر‌و تحول و باعث ایجاد پالسهای مربعی رخ می گردد هر گاه بر آمدگی آخر میل سوپاپ از جلوی این حسگر رد شود به استدلال ولتاژ منفی تراز فاز عرصه عوض میشود و سیگنال ارسال شده به ای سی یو صفر میگردد در هنگامی که زائده میل سوپاپ در برعلیه حسگر نباشد سیگنال ارسالی ۱۲ ولت مثبت میباشد. بنابراین در حالی که به دنبال جایگزینی آب بند ساقه هستید، دفترچه راهنما را بخوانید و بر پایه آن نوع ظرف نمد میل سوپاپ را خریداری کنید. همین ظرف نمد میل سوپاپ میل سوپاپ قطعات کوچکی هستند، اما نقش مهمی در حفظ تندرست موتور دارند. به خاطر شباهت دوچندان سنسور تعیین شرایط میل سوپاپ و میل لنگ بیشتر زمانها همین دو حساس نیز خطا گرفته میشوند. برای فهم خوبتر مکانیزم عملکرد میل لنگ می توان آن را به رکابهای دوچرخه تشبیه کرد. میل سوپاپ می بایست اهمیت ویژگی هایی باشد تا بتواند به درستی فعالیت کرده و وظایف خویش را انجام دهد. اگر در‌حالتی که حسگر به دور موتور نتواند تمام داده ها رو به ای سی یو انتقال دهد ای سی یو اطلاعات ضروری را جهت پر‌نور شدن و فعالیت کرد خوبتر خودرو از همین حسگر میل سوپاپ دریافت میکند. در واقع این سنسور مبتنی بر کارایی میل سوپاپ خودور فعالیت میکند. اگر همین حسگر خراب شود، خودرو بد فعالیت می‌نماید بدین ترتیب توجه به علامتها ذیل فراوان دارای و اصلی است. بادامک قطعه ای فلزی و بیضی شکل میباشد که به تعداد سوپاپ بر روی میل سوپاپ قرار می گیرد. Double Overhead Camshaft (DOHC)میل بادامک DOHC به میل بادامک هایی اطلاق می شود که به رخ جفتی در بالای سیلندرها قرار گرفته اند. میل بادامک (Single Overhead Camshaft (SOHC SOHC به میل بادامکی اطلاق می شود که به رخ ردیفی در بالای سیلندرها قرار گرفته مشاهده وب سایت است. وظایف میل بادامک1- باز و بسته کردن سوپاپ ها بوسیله چخش میل سوپاپ و قرار گرفتن بادامک ها پایین تایپت ها2- روی میل سوپاپ یک دایره بیرون از مرکز (اکسانتریک)وجود داراست که اهمیت قرار گرفتن شیطانک پمپ بنزین وبالا و ذیل رفتن ان انتقال بنزین از باک به کاربراتور توسط پمپ بنزین انجام می شود.3- بر روی میل سوپاپ دندانه ای وجود داراست ک همین دنده دلکو و اویل پمپ را بکار می اندازد.میل بادامک(Overhead Valve (OHVOHV به میل بادامکی اطلاق می شود که در زیر موتور قرار دارااست و نیرو را از شیوه میله های بلندی به سوپاپ ها منتقل می کند. همین قطعه در برخی موتورها در بالای سیلندر واقع هست و در بعضی دیگر در ذیل موتور قرار گرفته است.در ادامه به تحلیل گونه های میل بادامک ها و چگونگی عملکرد آن ها پرداخته شده است. چشمک زدن چراغ موتور ماشین نشانه این است که خودروی شما درون موتور به مشکلی برخورده هست . البته نکته منفی در ارتباط اهمیت آن این است که نمی اقتدار در شتاب و حرکت بالا مقدار روزگار آن را ظریف تنظیم و کنترل نمود، همینطور در موتور های اهمیت سوپاپ ohvنمی اقتدار از دو سوپاپ بیشتر استعمال کرد و محدود می باشیم. مقاومت در برابر ساییدگی نیز از مواردی است که یک سوپاپ خودرو می بایست از آن برخوردار باشد. سرعت چرخش میل بادامک در موتور چهار دوران نصف شتاب موتور ، و در موتور دو زمان برابر حیاتی سرعت موتور است. حسگر میل سوپاپ به یار حسگر بدور موتور ماشین کارایی دارد. سنسور میل سوپاپ ، این سنسور جهت تفکیک دقیق حالت جرقه زنی سیلندر شماره یک و تفکیک آن از شرایط میزان گیری شده توسط سنسور بدور موتور و کارایی ترتیبی (سیلندر به سیلندر) انژکتورها و کویل ها در کنار سنسور به دور موتور که در جلوی موتور و بر روی مبلغی میل لنگ و یا در قسمت عقب بر بر روی پوسته کلاچ قرار گرفته و وظیفه آن همین میباشد که وضعیت میل لنگ را نسبت به نقطه مرگ بالا گزینش و علامت ها را به ECU ارسال و ECU هم برای پاشش صحیح و درست بودن روزگار و اما مدت روزگار جرقه از این علامت ها استعمال نماید ، به فعالیت می رود. میل سوپاپ قطعه ای می باشد که عمل باز کردن سوپاپ های محل ورود و خروجی را انجام می دهد.در واقع میل سوپاپ هنگام محل ورود سوخت و هوا به داخل سیلندر ویا خروجی دود از سوپاپ های خروجی کار گشوده و بستن سوپاپ ها را انجام می دهد. میل سوپاپ یا میل بادامک شفتی است که بر روی آن برای هر سیلندر بادامک هایی قرار داراست که فعالیت باز و بسته نمودن سوپاپها در زمانبندی معین شده را انجام می دهد. در حالی که فرآیندهای مکانیکی اول به خوبی ادراک شدهاند، فیزیک واقعی جریان هوای موتور و زمانبندی میل بادامک بهطور قابلتوجهی چالشبرانگیزتر است، بهویژه چون به الزامات دیکتهشده توسط هر برنامه مسابقهای مربوط میشود. شالوده نخستین مربوط به تغذیه ولتاژ دوارده ولت یا پنج ولت مثبت است. حسگر میل سوپاپ در نصیب انتهای قطعه میل سوپاپ هست که یک زائده گرد نیز برعلیه آن وجود دارد. مدار الکتریکی حسگر میل سوپاپ یک سوکت سه شالوده دارد. اساس دوم به مراد شناسایی سیلندرها، ارسال سیگنال کلیدی دامنه مربعی رخ را بر عهده دارد.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن