باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به طرز گشوده کار کند مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود داراست که عبارت می باشد از بیش تر

توسط HALOHEKAYATHA در 19 آذر 1401
در صورتی که برج به طرز گشوده کار کند مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود داراست که عبارت می باشد از بیش تر نمودن گرمای محسوس به مبداء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اهمیت جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی با صندلی سنگی در طول محیط که به وسیله حوضهایی کلیدی صفحه ها سنگی از همدیگر جدا می شوند که کارایی آنان مشخص و معلوم وجود ندارد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم تماشا میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و محافظت برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش ارتفاع عمر تجهیزات و مراقبت امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. سخن در ارتباط کلیدی مزایای انواع برج خنک کننده ممکن است ساعتها و روز ها طول بکشد. لازم به ذکر می باشد که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی بین هزینههای مربوط به برجهای اساسی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته ناچیز بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، گونه آن خشک یا این که تر بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و کارداران لازم به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب پایین فشار از روش آن وارد میشود. در غایت مکمل همین دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از محصول چوب یا فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم مخلوط دو یا چند شیوه و یا این که روش متفاوت، اهمیت هدف بهبود راندمان و کارایی کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر شیوه است. این قابل استفاده در هر دو کارگزاری جدید و موجود است. با دقت به نامی که برای این نوع از برجهای خنککننده در حیث گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک سری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب سوای تماس مستقیم کلیدی هوا در گردش میباشد و تبادل حرارتی انجام می‌شود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاری سیستم های توزیع آب گشوده و بسته برای برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که گزینش جور کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به کارداران زیادی میباشد که مهمترین آن ها حالت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار میرود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه میکنند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از نحوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا همین دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای زیاد تبارک مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و ارتفاع مضاعف هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، خلل جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی نوع اجباری وجود دارااست از فی مابین میرود. ضروری به ذکر است که در همین برجها، نوع جریان ناهمسو دارای کاربرد گسترده تری میباشد و بیشترین مقدار پیشنهاد را دارد. اصول عمل در تمام برجها براساس ساخت یک سطح بخش اعظم به جهت تماس میان هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان می باشد میباشد. ضخامت همین برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای جلوگیری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مانند اسید سولفوریک نیاز میباشد. اساسی توجه به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان طبیعی هوا، فراوان بزرگ و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند اما در مقابل انرژی مقداری مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اساسی توجه به اندازه نیروگاه و مقدار مواد آلوده و کثیف کننده آن، ممکن است بتوان به یکباره به منبع خویش تخلیه کرد، اما گاهی تایم ها باید قبل از بازگشت به منشاء مورد تصفیه قرار گیرد. در بخش اعظم کارخانجات ریز وبزرگ یک عدد از با ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف در میان دانسیته هوای خارج برج و چگالی هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز است لذا باید طول کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان به اندازه بزرگ باشد تا فشار محرک آیتم حیث بدست آید. یک عدد از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این حالت انرژی لازمه برای سرد کردن و کندانس بخار برابر اساسی همان مقدار گرمایی می باشد که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و چنانچه بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا گروه سیستم برج خنک کننده کار آیی نخواهد داشت و خوبتر بود از در آغاز از چیلر استعمال میشد. از طرح و رخ برج خود استفاده می نمایند تا هوا را به طور طبیعی اصلی استفاده از فن ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و این گرما را به وسیله جریان مکانیکی هوا به بیرون سوق‌دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود فرایند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طریق یک نتورک شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می شود که این توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این فعالیت به منظور در دست گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توانایی دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به حیث مصرف آب و انرژی نیز فراوان بهینه تر فعالیت می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کمتر میزان نفوذ حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته تحلیل مقدار آپروچ از فرمول تحت به کارگیری می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را وقتی ارتقا می‌دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. ولی اهمیت اندکی تفاوت در طرز ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می اقتدار به برج خنک کننده با جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه اهمیت مشکل مواجه شده و ساخت گروه کمتر مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در سرانجام این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین شرایط دمای آب برج 3-2 سکو فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی حیاتی رطوبت بالا بلا استفاده می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در قسمت خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای واجب جهت تبادل حرارت حساس آب گرم، کلیدی عبور از آنها وارد برج میشود. چنانچه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج مهم جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و درصورتیکه جریان بصورت افقی باشد برج را برج مهم جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته اساسی جریان هوا بطور متوسط در حدود 2/0 % میزان آبی هست که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین امکان را مهیا می نمایند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی به وسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس دربین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنایع جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی هست که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل هست که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در عاقبت نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، بدین ترتیب پکینگها موجب اختلاط کامل آب و هوا میشوند. کرکرهها از متاع بتونی و یا این که فلزی ساخته میشوند و بخاطر این که آب در برج باقی بماند غالبا بصورت افقی و با شیبی به سمت پایین قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این که بصورت واحدهای یک‌سری خانهای ساخته می‌شوند که هر یک دارای دمندهای با جریان هوای متغیر است، در علیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و استدعا از انعطاف پذیری و جواب دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از دسته جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به گوشه و کنار از روش تبخیر منتخب از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چند از تولید کنندگان متعدد از طرح های مختلف استعمال می نمایند ، کلیه برج های خنک کننده دارای به کارگیری از به عبارتی اصل خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از طرز هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower میشود به طور معمول بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن نقص‌ است در میآید، اما اساسی استعمال از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها میتوان آن ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از قسمت بالایی برج بیرون میگردد. این برجها اهمیت هزینه سرمایه گذاری و تولید فراوان بالایی میباشند و به این خاطر از دیدگاه اقتصادی هنگامی مناسب میباشند که زمانه استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت ارتقا راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضی از بیماریها و تولید آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آنها میشد. این آب، گرم و گازدار هست و حاوی مواد معلق اهمیت رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان مکانیکی هوا از دسته جریان تحمیلی هر یک‌سری که کوچکتر و ارزانتر هستند ولی انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و همینطور عیب اصلی دیگر آنها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از درون برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به همپا باد کاهش مییابد ولی بدلیل این که موسیقی انتقال چگالی کمتر است کارایی این سیستم نیز کمتر میباشد. به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمال دارد می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب