اما امروزه ثبت شرکت­ها کار چندان دشواری نیست

تعداد شرکا و سهامداران میبایست در کمپانی دارای مسئولیت محدود دست‌کم دو نفر و در شرکت سهامی یگانه دست‌کم سه نفر باشد. تصویب همین شرکت ها مستمند طی مراحلی نظیر، بنا کردن اساسنامه، امضای اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت، تعهد نامه سرمایه شرکا، انتخاب حدود مسئولیت ها و سمت ها و درج اطلاع رسانی ثبت کمپانی سهامی یگانه در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار می باشد. در همین دودهه که ثبت ونک سرگرم خدمت رسانی هستم. تاسیس شرکت تازه برای هر تاجر به این معنا است که باید اسمی انتخاب نماید که بتواند علاوه بر به توشه کشیدن مفهوم و هدف شرکت، خاص و ممتاز باشد به نحوی که مردمان مصرف کننده بتوانند به سادگی آن را بخوانند و متوجه شوند و همینطور نام همین کمپانی را کلیدی شرکت های دیگر اشتباه نگیرند. فروشندگان کالا یا سرویس ها جهت اخذ مبلغ مالیات بر بها افزوده از مشتریان خود موظف میباشند که گواهینامه بها افزوده ثبت کمپانی راز داشته باشند. خود( مثل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و … ) حتی به صورت صوری شریک شده تا حساس اینکار بتوانند هویت قانونی خوب تر و پایدارتری به جهت کسب و کار خود برپا سازند. در سامانه ثبت کمپانی ها، این قابلیت وجود دارد که شخصیت های حقیقی درخواست خویش را برای ثبت شرکت تازه ثبت نمایند و کلیه مراحل مربوط به تصویب شرکت را به رخ غیر حضوری و آنلاین، تا تراز نشر در روزنامه رسمی انجام دهند. پس از ورود به این بخش، واجب می باشد که اشخاص مدل درخواست را بر روی گزینه «تاسیس شرکت» گزینش نمایند و در نهایت مهم وارد نمودن کد پیگیری درخواست، مراحل بررسی درخواست خویش را در این سامانه انجام دهند. اشخاصی که خواهش خود را به جهت ثبت شرکت در همین وب سایت ثبت کرده اند، می توانند پس از ثبت درخواست، مبادرت به پیگیری تصویب کمپانی ها نمایند. پس چه خوبتر که در در آغاز از روش پنجره واحد مبادرت نمایید و با دریافت هم زمان آنها، در وقتتان صرفهجویی کنید. در این بخش امکان تصویب التماس دریافت کد فراگیر و پیگیری درخواست های تصویب شده، وجود دارد. تصویب شرکت بازرگانی به قصد وارد نمودن کالاهای تجاری یا این که خارج نمودن آن ها از کشور، نقص‌ اکثری از تاجران میان المللی نو وارد در همین حرفه است. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم ثبت کمپانی رشت بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.