از مواد شیمیایی Impact شنیده اید؟ همینجا این است

شرکت sigma محصولات آیتم استفاده در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و توسعه دارویی را عرضه مینماید

توسط HALOHEKAYATHA در 26 آذر 1401
شرکت sigma محصولات آیتم استفاده در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و توسعه دارویی را عرضه مینماید و طیف وسیعی از محصولات و رشته آوری های توانمند را به جهت تحقیقات شیمیایی از پاراگراف گونه های کاتالیزورها (فلزی، غیر فلزی، کایرال)، حلال ها، آنتی بادی ها، معرف های بیوشیمیایی، بافرها، اسیدها و بازها را ساخت می کند. APTMS یک آمینوسیلان است که در فرآیندهای silanization به عنوان دلیل جفت سیلان برای اصلاح تراز گونه های نانو ذرات و در ادغام دارای ماتریس سیلیس مزوپور برای از دربین بردن کروم از فاضلاب دیدن برگه اصلی به کارگیری می شود. از این ماده شیمیایی به تیتر یک سلاح در طول نبرد جهانی اول استفاده می شد. تترا هیدرات مولیبدات آمونیوم (AMT) یک نمک مولیبدن میباشد که به تیتر پیش ماده در ایجاد کلسیم مولیبدات، سنتز دی اکسید تیتانیوم، MoO2، MoBi2S5 و تهیه و تنظیم محلول ید یدید-مولیبدات به جهت گزینش سطح گلوکز استعمال می شود. MBTH هیدروکلراید هیدرات یک معرف کروموژنیک است که برای گزینش بنزودیازپین ها، کلسترول، عمل آنزیم، سنتز رنگ های بنزوتیازولیلیوم آزو و همچنین به عنوان یک معرف جفت الکتروفیلی به جهت تعیین کلر باقی‌مانده مورد به کار گیری لینک قرار می گیرد. NaHSO3 به عنوان معرف به جهت ایجاد بافر بارش ایمنی (IP) به خواسته تصحیح مواد شیمیایی در DNA، سنتز ۵ ، ۶-دی هیدروآسیل-۶-سولفونات و آرسنیولیپیدها آیتم به کارگیری قرار می گیرد. در تشکیل آلیاژ Al-Cd و به تیتر یک استدلال هسته در تولید رنگدانه TiO2 استعمال می شود. مونوهیدرات هیدرازین با سیستم کریستال تریکلینیک و مجموعه فضایی P3121 میباشند که به تیتر منشا هیدروژن از نحوه جداسازی در حضور کاتالیزور تشکیل شده از نانوذرات آلیاژ Ni-Pt و CeO2، دلیل کاهش دهنده در مواقعی و سنتز هیدرازید بنزوئیک اسید و وینیل بنزیلامین هیدروکلراید به کارگیری می شود. یک جامد بی رنگ می باشد که به تیتر کاتالیزور نوکلئوفیلی مفید در اشکال واکنش های آسیلاسیون، بیلیس-هیلمن، هیدروسیلاسیون ها، تریتیلاسیون، سنتز استودینجر β- لاکتام ها و موردها دیگر کاربرد دارد. روغن معدنی یک مایع شفاف، بی بو و ماده ای مشترک در انواع مواد آرایشی و محصولات مراقبتی است. سیگما آلدریچ ایالات متحده،یکی از بزرگترین ساخت کنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی در سراسر عالم می باشد که بیش از 230000 معرف و ماده شیمیایی را تولید می کند. از همین ماده بخش اعظم در صنعت های پلاستیک سازی به کارگیری می شود. این برگه شامل ترکیبات سازنده مواد شیمیایی، ادغام درصد عناصر و مواد درون آن و پارامترهای ایمنی که حین مصرف و وقوع واقعه بایستی رعایت شوند را برای همان ماده شیمیایی مشخص ابلاغ می کنند. واقعیت این است که می توانیم به راحتی اکثریت محصولاتی را که در سوپر مارکت می بینیم مهم ترکیبات طبیعی که در منزل داریم، به دست آوریم. در طب غالباً از مدل خالص آن استعمال شده و قیمت واقعی آن تنها به دست طبی ماهر پدیدار میگردد. در شویندهها مهم هدف برطرف کردن سختی آب و عملکرد بهتر، در پزشکی برای تنظیم آسپرین و در دندانپزشکی مادهای مؤثر در تمیزکردن دندانها است. به تیتر ماده كاهش دهنده در تنظیم ورق های گرافن استعمال می شود. TEDETA یک لیگاند اتیلن دی آمین جایگزین N می باشد. حدود یک چهارم از تمام مواد شیمیایی تولیدی، در ساخت بقیه مواد شیمیایی به کلیک مصرف می رسند. اخلال در گوشه و کنار زیست از طلوع فرهنگ رخ داده هست و اهمیت رویش جمعیت جهانی مشکلات آلودگی ارتقا یافته است، برای محافظت یک محفظه زیست سلامت تکنیک های شیمی آنالیتیکال گزینه اتکا قرار می گیرند، مواد نامطلوب موجود در آب، هوا، خاک و مواد غذایی می بایست معین شوند. به تیتر نمونه در کشاورزی برای تولید کودهای آمونیوم فسفات و غنی نمودن خاک و بهبود رویش گیاهان، در صنعت های غذایی به مراد ایجاد طعم در بعضی از غذاها و نوشیدنیها و یا در فرایند ایجاد روغن نباتی، پکینگ پودر یا این که محصولات گوشتی استفاده میشود. اسید سیتریک که به صورت آبدار و خشک تولید میگردد ازجمله اسیدهای پرمصرف در صنایع غذایی است، به گونهای که حدود ۷۵ % اسید ساخت شده در این صنعت استعمال میشود. اسید سیتریک از گزاره اسیدهای آلی می باشد که به شکل طبیعی در برخی از میوهها و مرکبات وجود دارد. همچنین در صنعت های شیمیایی اکسیژن در مجزاسازی هیدروکربنها (ترکیبات صرفا کربن و هیدروژن) به محصولات هیدروکربن کوچکتر مانند اتیلن، پروپیلن و استیلن کاربرد دارد. آنان کوچکترین واحدی میباشند که هر چیزی را می قدرت سوای انجام کارهای افراطی (مثل بردن یک مشعل دمنده به یک بلوک لگو یا این که شکستن اتم ها در یک راکتور هسته ای ) به آن مجزاسازی کرد . محلول های آبی سدیم بیسولفیت در طبیعت اسیدی هستند و مجزاسازی آن به شکل اسید، دی اکسید گوگرد تشکیل می دهد. اسپرمین تترا هیدروکلراید به شکل پودر یا کریستال می باشد و به جهت رسوب DNA از بافرهای آبی قلیل نمک به کارگیری می شود. به رخ پودر میباشد و عنوان سپر مؤثر نوترون برای راکتورهای هسته ای متحرک، سوخت موشک و سیستم ذخیره انرژی مورد به کار گیری قرار می گیرد. به رخ مایع هست و به تیتر معرف در سنتز ماکرولیگاند آمین شده و لیگاند رسوبی مورد استفاده قرار گرفته برای اطلاعات اکثر به اینجا کلیک کنید است. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه ادامه مطلب بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.